Kontakty
Telefón: 0915585202
Email: info@dakusto.sk

Fakturačné údaje
Jan Konfal
Allendeho 2790/50
05951 Poprad-Matejovce
IČO: 41008596
DIČ: 1070943918
Nie je platca DPH.

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Poprad,
číslo živnostenského registra: 706-17358

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
pr@soi.sk
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
Kontaktný formulár